Mateřská škola Chotěšov se nachází v Luční ulici. Je to dvoupatrová budova, ve které se nachází pět tříd. Do budovy je možno vstoupit dvěma vchody. V prvním vchodě se nachází v přízemí třída Rybičky a v prvním patře třída Myšky. Druhý vchod vede také do ředitelny a účtárny, včetně třídy Berušek. V prvním patře jsou třídy Ptáčků a Motýlků. Celkem navštěvuje školu 124 dětí ve věku 2,5 až 7 let.