BERUŠKY

1. TŘÍDA BERUŠKY

Petra Práglová, Eliška Březinová, AP: Jana Křivanová, Pavla Šantorová

Záměr třídy: Cílem třídy je stmelit nový kolektiv, vést děti ke vzájemné toleranci a dobrým vztahům ve třidě, prohlubovat svoje znalosti a zdokonalovat své dovednosti.