BERUŠKY

1. TŘÍDA BERUŠKY

Paní učitelky: Petra Práglová, Eliška Březinová, AP: Kristýna Svobodová

Záměr třídy: Cílem třídy je připravit děti hravou formou na vstup do ZŠ, prohlubovat znalosti a dovednosti, rozvíjet komunikační a kooperační schopnosti.