Covid – informace

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU:

Odkaz pro rodiče dětí, jejichž děti jsou v nařízené karanténě a potřebují vyplnit „Žádost o ošetřovné při péči o dítě“, tzv. krizové ošetřovné.Celý postup níže.https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

INFORMACE ohledně OČR vzhledem k přerušení provozu MŠ

Pokud dítěti není nařízena karanténa z důvodu potvrzené pozitivity

na onemocnění covid – 19, ale prostory školy nebo jednotlivé třídy musí

být uzavřeny z důvodu zamezení a dalšího výskytu covid –  onemocnění

(škola uzavřena po dohodě se zřizovatelem):

Rodič si vyplní pouze online formulář „Krizové ošetřování“ na internetovém

odkazu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021,

vytištěný ho předá zaměstnavateli k potvrzení a ten odešle na ČSSZ.

Získá tak doklad pro pobírání vyššího ošetřovného a neomezenou dobu

ošetřování během karantény pro své dítě. informace čssz:https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne