MOTÝLKOVÉ

5. Třída Motýlkové

Paní učitelka: Markéta Kvapilová

Záměr třídy: Cílem třídy je adaptace na nové prostředí, osvojení si základních návyků sebeobsluhy zejména v oblékání, stolování, osobní hygieně, rozvíjet spolupráci při hře a úklidu hraček, osvojovat si nejjednodušší pravidla třídy a kolektivu, rozvíjet vyjadřování.