MYŠKY

3. Třída Myšky

Bc. Miroslava Majerová, Romana Durlínová, AP: Zuzana Kyrianová

Záměr třídy: Záměrem třídy je rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí znalostí a dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí do ZŠ.