PTÁČKOVÉ

2. třída Ptáčkové

Martina Vdovcová, Bc. Klára Peprná, AP: Jana Křivanová

Záměr třídy: Cílem třídy je spolupracovat s rodinami dětí tak, aby se usnadnil proces adaptace. Postupně vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování, vyjadřování svých potřeb, ke vzájemné ohleduplnosti. Výchovně vzdělávací práci založenou na přirozeném poznávání, postupně vést děti k cílené pozornosti.