PTÁČKOVÉ

2. třída Ptáčkové

Paní učitelky: Martina Vdovcová, Bc. Klára Peprná, AP: Jana Křivanová

Záměr třídy: Cílem třídy je stmelit nový kolektiv včetně adaptace nových dětí, vzájemná tolerance, utváření respektujících vztahů a příjemná nálada ve třídě. Děti budou vedeny k upevňování hygienických návyků, k samostatnosti, k rozvoji fyzické i psychické zdatnosti.