Základní informace o chodu mateřské školy

Základní informace o chodu mateřské školy

Tel.: MŠ 377 900 805, ředitelka a účetní 377 900 969, 739 456 410

www.mschotesov.cz

e-mail: ms.chotesov@seznam.cz

Provoz MŠ: 6,00 – 16,00 hod.

a) Do MŠ děti budou potřebovat:

označené značkou dítěte:

– bačkory (ne pantofle nebo croksy)

– pyžamo nebo noční košili

– 1 tepláky na pobyt venku, v zimě oteplovačky

– 1 tepláky nebo legíny dovnitř

– pláštěnku, gumovky (není nutné mít stále v MŠ, ale je nutné je mít v MŠ vždy, když bude na pobyt venku pršet; chodíme ven i v mírném dešti)

neoznačené:

– toaletní potřeby – sadu 20 ks balíčků papírových kapesníčků

– do „erární“ taštičky se značkou dítěte v šatně náhradní oblečení pro případ nehody (tričko, spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tepláky ap.)

b) Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školkovné (ve šk.r. 2024/25 bude 550,- Kč na měsíc) se hradí převodem na účet MŠ č. 2200202108/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte, tj. prvních šest čísel rodného čísla Vašeho dítěte.

c) Stravné se hradí převodem na účet MŠ č. 2200202108/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte. Po nástupu dítěte do MŠ je možné dojednat platbu formou inkasa.

Před nástupem do MŠ nebo v první den docházky dítěte do MŠ zákonní zástupci dítěte zaplatí zálohu na stravné 1.035,- Kč, děti s odkladem školní docházky 1.196,- Kč.

Vždy po uplynutí kalendářního měsíce vybíráme za skutečné, tj „projezené“ stravné. Za poslední měsíc docházky dítěte do MŠ vyúčtujeme zálohu stravného.

d) Na začátku školního roku u účetní MŠ zákonní zástupci skládají zálohu na zpoplatněné kulturní akce, výlety apod. 600,- Kč. O konání akcí jsou rodiče informováni na nástěnkách v dětských šatnách.

e) Podrobná pravidla vzájemného vztahu školy, dětí a zákonných zástupců jsou uvedena v aktuálním Školním řádu Mateřské školy Chotěšov.

f) V MŠ máme pro děti „erární“ ručníky, hřebeny, deky a polštáře včetně povlečení.

g) Značky dětí jsou vyvěšeny od 19. července 2024 na hlavních dveřích 1. nebo 2. vchodu.

h) Školní rok 2024/25 začíná v pondělí 4.9.2024.