ZE ŽIVOTA ŠKOLY

DÝŇOVÉ HRÁTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Jak už všichni dobře víme, konec října je vždy tajuplný, kouzelný a plný strašidelné zábavy. Ani u nás v mateřské škole tomu nebylo jinak a s dětmi jsem si užívali „Hallowenský týden“. V loňském školním roce děti ze třídy Motýlků zasadily na školní zahradě dýně, přes léto jsme je společnými silami zalévali a odměnou nám byla spousta dýní. Ty jsme si společně vyřezali a na několik dní jsme vyzdobili okna školy. ve třídě Rybiček si děti si upekly dýňové mufiny. Jednobarevná triky jsme ozdobili netopýry, zubatými dýněmi a šli jsme v nich na zábavnou stopovanou, kterou připravily starší děti dětem mladším.

Při stopované děti plnily zábavné a naučné úkoly, které byly zaměřené na téma „Zvířátka v lese“. Děti si zopakovaly např. vědomosti o tom jaká zvířata žijí v lese, čím se živí, jak žijí, procvičily si názvy stromů v lese, stavěly domečky pro broučky domečky. A jelikož byly děti šikovné a vše úspěšně splnily, čekala na ně v cíli kouzelná odměna.

M. Vdovcová

Nová dopadová plocha pod houpadlem „Tarzan“

Před časem jsme slíbili, že uvidíte novou podobu dopadové plochy pod houpačkou. Tak právě nyní se můžete podívat. Předpokládáme, že i Vy si všimnete rozdílu mezi starším a novým řešením. Ještě trochu vylepšíme přechod v některé části dopadové plochy na trávník dosypáním země a pak by to již mělo být bezvadné. Kamínky nebudou vadit při sekání okolní trávy a šišky a jehličí

z okolních stromů podstatně rychleji a snáze uklidíme. Opět se uskutečnil malý krůček k vylepšení účelnosti školní zahrady mateřské školy pro naše chotěšovské nejmladší děti.

J. Weberová

Zimní procházka do lesa za poznáváním zvířecích stop ve sněhu.

V rámci tématu týdne „Volně žijící zvířátka v zimě“ stopy ve sněhu jsme se s dětmi vydali na dopolední procházku do lesa. K této procházce do lesa předcházelo téma ve školce na volně žijící zvěř v zimě.

Byla jasná obloha, sluníčko nám svítilo, počasí nám k tomu jen přálo, a proto jsme tento den využili ještě za dobrých sněhových podmínek ke zkoumání stop různých zvířat žijících v lese. Děti objevovaly, pozorovaly a určovaly stopy různých zvířat ve sněhu a snažily se určit jakému zvířeti stopa asi patří a které lze v přírodě potkat po celý rok. Práce pro děti byla zajímavá a přitažlivá. Také jsme si s dětmi povídali o tom, jak zvířata žijí v zimním čase, jak se o zvěř postarat, jakou potravu nosit do krmelce.

V zimě se dobře sledují stopy zvěře, ve sněhu je můžeme snadno nalézt a lze je sledovat na dlouhou vzdálenost. Rozeznáváním stop si děti zpestřily pobyt v lese a byly z toho nadšeny.

A jelikož nás naším tématem „ Zvířátka v zimě“ doprovázela všem známá pohádka „ O Koblížkovi“, děti si za své nadšení a úspěch, kdy našly v lese nespočet stop, vysloužily sladkou odměnu v podobě koblížků. Pro ně jsme s i došli do zdejšího pekařství. Jako vzácnost si koblížek každý nesl sám.

Tyto dva dny se nám vydařily, byla to poslední příležitost této zimy. Těšíme se na další podobné činnosti, kterým můžeme dětem vlastními prožitky přiblížit učivo i další informace.

J. Špísová

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

„Řemesla a povolání“ bylo naše vzdělávací téma, ještě v době před uzavřením všech mateřských škol. „Čím budu, až vyrostu?“byla otázka pro děti. Všechny děti mají představu, čím by chtěly být. Zedníci, kadeřnice, veterinářky, uklízečky, kuchaři, truhláři i pekaři, tak zněla odpověď a mnohé další povolání. Nejlepší je učení prožitkem a pro děti nejzábavnější. Stavění domu z papírových cihel za pomoci zednického nářadí či vyrábění koláčů z papíru a následné pečení v peci, kterou si děti za pomoci paní učitelky postavily či dokonce hra na skutečného pekaře. Nejenže si těsto z ingrediencí každý z dětí zamíchal, ale též vytvořil svůj vlastnoručně vyrobený preclík, který si upečený odnesl domů. Většina dětí se i rozdělila s členy rodiny a měly velkou radost, jak se jim to povedlo. Čas ukáže, čím ty naše dětičky z mateřské školy za pár let budou.

K. Aubrechtová