RYBIČKY

4. Třída Rybičky

Paní učitelky: Bc. Lenka Racková, Jana Karbanová, AP: Pavla Šantorová

Záměr třídy: Záměrem třídy je adaptace na nové prostředí, stmelení nového kolektivu a osvojení si nejjednodušší pravidla třídy, hravou formou rozvíjet spolupráci při hře a úklidu hraček. Dalším cílem je osvojení si základních návyků sebeobsluhy zejména v oblékání, stolování a osobní hygieně.