RYBIČKY

4. Třída Rybičky

Bc. Lenka Racková, Jana Karbanová, AP: Pavla Šantorová

Záměr třídy: Vést děti k samostatnosti, rozvoji komunikačních a kooperačních dovedností. Dalším záměrem je předškolní děti hravou formou připravit na úspěšný vstup do ZŠ. Samozřejmostí je respektování osobnosti každého dítěte.